Bøker

   

Kampen om menneskerettene

Dette er et av de grunnleggende verk som ble skrevet etter krigen og er noe av det beste en har lest om disse fundamentale spørsmål. Kr. 175,-.+ fr.

 

Vi kommer tilbake med mer omtale om denne boka og en rekke andre hefter og annet fra AKF/Krossen Media. Nå legger vi ut dette på Facebook og ser om  det blir noen respons. Vi  hører gjerne fra deg. 

   

Norges frigjøring

Jørgen Løvland skal være Norges mest dekorerte statsmann. Han var fra Lauvland i Evje og stod haugianerne nær i en dypt alvorlig kristen tro. Han var sentral i nasjonal politikk i flere titalls år, var statsråd  og statsminister i Stockholm i det første oppgjøret med kong Oskar i 1905 og i fredsforhandlingene i Karlstad sammen med Michelsen. Om fredsforhandlingene sa han til Michelsen at "det var dei truandes bøner som redda Noreg i  1905 og ikkje me karane i Karlstad." Boken har fått en rekke gode anmeldelser i Dagen, Norge i Dag, Evangelisten m.fl. samt en rekke gode leserinnlegg. Bak i boken er det  kopiert inn en rekke av hans gode brev som viser en stor personlighet.

Pris kr. 175,- + fr.

 

   
 

 Bevar ditt hjerte

Guttorm Raen var utdannet teolog og en meget dyktig sådan. Han var etter endt studier misjonær i Japan. Han deltok med  gode og grundige bibeltimer på AKFs mange seminarer på Solgry i Rogaland og Laberget i Trøndelag.

Vi fikk gleden av å trykke og offentliggjøre denne gode og bibeltro gjennomgangen av Ordspråkene - og kan trygt anbefale deg denne til deg og dine. Vi har også  en rekke kassettopptak av hans bibeltimer. De er overført til en datapinne som vi  selger for kr. 75,-. Hefte er i A4 format og koster kr. 150,- + fr.  

   

Åndskamp i skole og samfunn

 Psykolog Gustav Mjåland fulgte denne store skolekampen nøye fra 1981 til ca. 1985  og skrev denne oppsummerende bok om striden om foreldreretten og verdiene i norsk grunnskole. Det tyske kulørte ukebladet STERN (1,7 mil. i opplag) som var trukket inn i tyskundervisningen for barna. Det var et blad med totalitære trekk med preg av menneskeforakt i form av pornografi som de hadde fått stor aksjoner mot seg i Tyskland for. Form. i Kirke og Undervisningskom. Tore Austad uttalte på NRK at "det var grov og sjofel pornografi, det rene griseri.) Senere ble det off. av red. av Stern var gammel konform nazist.! - mens motparten omtale oss som "brunskimret"!! Form. skolestyret og undertegnede n.form., ville ha bladet ut av skolen. Da fikk vi en voldsom motstand fra Lærerlaget OG Lektorlaget (nå Undervisningsforbundet) som endte med rettssak. Boka er full av nyttig prinsipiell info. som gjør den svært nyttig i dagens skolekamp.

Sterke og gode anbefalinger av Kåre Kristiansen og rektor ved NLA Ole Øystese ertyktbak i boken. Pris kr. 175,-+ fr