Møter og taler på internett

Møtefriheten er igjen truet – der det tillates åpne butikker med mere med tillatt et betydelig antall fremmøtte som kan komme og gå gjennom hele dagen. Kirker og bedehus er derimot pålagt stor innskrenkning i deltagelse, i disse dager rundt 10 personer, selv om det er god kontroll og en engangs hendelse på dagen. Det kan synes viktigere å handle ulike ting, enn å få høre Ordet forkynt til bruk i hverdagen og inn i Evigheten. Det er mangelen på dette ordet som bidrar til samfunnsomveltninger i svært negativ retning.

Derfor - finner du under her en del ressurser som er tilgjengelig for kristent påfyll i hverdagen.


Oddvar Dahls hjemmeside, Rogaland
http://www.forkynn.no/Nedlastingsarkiv.html

Bladet Bibelsk Tros hjemmeside, Rogaland
http://www.bibelsk-tro.no

Steinsdalen Bedehus, Norheimsund
https://steinsdalenbedehus.no

Norsk Lekmannsmisjon
https://vimeo.com/user36169621/videos

Lyset og Livet, Danmark
http://www.lysetoglivet.dk/?Pr%C3%A6dikener

Norea, Sverige (1245 taler av Curt Westman)
https://noreasverige.se/lyssna/vagen-genom-bibeln/#Forsta-Moseboken

Akademiet for Kristen Folkeopplysning, Evje
https://www.youtube.com/channel/UCLq0-v0GDoBYUKcqzVFwdZw/videos?view=0

Norges Kommentar Avis
www.Kommentar-Avisa.no